Despre Tineret in Actiune

Ce este programul Tineret în Acţiune?[1]

Tineret în Acţiune este Programul pe care Uniunea Europeană l-a creat pentru tineri, în vederea promovării cetăţeniei europene active, solidarităţiii toleranţei în rândul tinerilor europeni şi a implicării acestora în plămădirea viitorului Uniunii. Programul promovează mobilitatea în interiorul şi în exteriorul graniţelor UE, învăţare non-formală şi dialog intercultural, încurajând angajarea şi integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educaţional, social şi cultural al acestora: Tineret în Acţiune este un Program pentru toţi!

Care sunt obiectivele programului Tineret în Acţiune?[2]

Obiectivele generale expuse în baza legală a programului Tineret în Acţiune sunt următoarele

promoveze cetăţenia activă a tinerilor în general şi cetăţenia europeană a acestora în special;

dezvolte solidaritatea şi promoveze toleranţa între tineri, în special pentru a consolida coeziunea socială în Uniunea Europeană;

cultive înţelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări;

contribuie la dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret şi a capacităţilor organizaţiilor societăţii civile în domeniul tineretului;

promoveze cooperarea europeană în domeniul tineretului.

 

Care sunt priorităţile tematice ale programului Tineret în Acţiune?[3]

 

Priorităţile tematice vor fi considerate cele europene (atât cele permenente cât şi cele valabile doar pentru anul 2013),  precum si cele naţionale.

A. Priorităţi permanente

Ø      Cetăţenia europeană: Obiectivul este de a-i încuraja pe tineri reflecteze asupra subiectelor europene şi să-i implice în dezbaterea privind construcţia şi viitorul Uniunii Europene.

Ø      Participarea tinerilor: Scopul general este de a încuraja tinerii fie cetăţeni activi. Programul Tineret în Acţiune încurajează tinerii se implice în proiecte care au un impact pozitiv asupra comunităţii în general.

Ø      Diversitate culturală: Respectul pentru diversitate culturală, împreună cu lupta împotriva rasismului şi xenofobiei sunt priorităţi ale Programului TiA. Prin facilitarea unor activităţi comune pentru tineri din medii culturale, etnice şi religioase diferite, Programul vizează dezvoltarea învăţării interculturale în rândul tinerilor

Ø      Includerea tinerilor cu oportunităţi redus: O prioritate importantă pentru UE este de a permite tuturor tinerilor, inclusiv tinerilor cu oportunităţi reduse, participe la Programul Tineret în Acţiune. Tinerii cu oportunităţi reduse sunt tineri dezavantajaţi faţă de alţii, datorită unor situaţii sau obstacole, precum: obstacole sociale, obstacole economice, dizabilităţi, dificultăţi educaţionale, diferenţe culturale, probleme de sănătate, obstacole geografice. Programul TiA este un Program pentru toţi, reclamând eforturi pentru includerea tinerilor cu nevoi speciale.

 

B. Priorităţi anuale

În 2013, priorităţile anuale sunt următoarele:

- proiecte care propun activități de creștere a conștientizării în ceea ce privește cetățenia europeană și drepturile asociate acesteia în contextual Anului European al Cetățenilor  

- proiecte care țintesc încurajarea participării tinerilor la alegerile europene din 2014 pentru a da posibilitatea acestora acționeze ca cetățeni activi și informați 

- proiecte care vizează promovarea angajamentului tinerilor pentru o creştere incluzivă, în special: 1. proiectele care vor aborda aspecte legate de şomajul în rândul tinerilor şi/sau de stimularea mobilităţii şi a participării active a tinerilor şomeri în societate. Această prioritate se va regăsi în toate acţiunile Programului pentru a asigura accesul tinerilor şomeri la oportunităţile pe care acesta le oferă, 2. proiectele care vizează sărăcia şi marginalizarea sau încurajarea tinerilor pentru a conştientiza şise implica în abordarea acestor teme pentru o societate mai incluzivă. În acest context vor fi abordate în special includerea tinerilor migranţi, a tinerilor cu dizabilităţi, şi, unde este relevant, a tinerilor roma 

- proiecte care stimulează spiritul de iniţiativă a tinerilor, creativitate, antreprenoriat, angajabilitate în special prin iniţiativele tinerilor  

- proiecte care promovează un comportament orientat către sănătate, în special prin promovarea practicării activităţilor în aer liber şi a sporturilor de masă ca mijloc de promovare a unui stil de viaţă sănătos dar şi pentru facilitarea includerii sociale şi participarea activă a tinerilor în societate    

C. Priorităţi naţionale[4]

- propunerile de proiect care promoveaza explicit educatia non-formala;

- propunerile de proiect care promoveaza explicit conceptul de voluntariat;

- propunerile de proiect care au ca obiectiv principal protectia mediului inconjurator;  

- propunerile de proiect care au ca obiectiv principal implicarea tinerilor cu dizabilitati;

- propunerile de proiect care urmeaza sa se desfasoare in mediul rural si avand ca obiectiv principal implicarea tinerilor din mediul rural;

- propunerile de proiect care au ca obiectiv principal activitati ce se adreseaza minoritatii rome;

- propunerile de proiect care dezvolta abilitati necesare pentru angajare si abilitati de antreprenoriat

 

Aceste priorităţi sunt completate de o serie de alte priorităţi care se aplică tuturor acţiunilor sau unora dintre acţiuni. Acestea por fi consultate pe www.tinact.ro/candidatura.

 

Care este structura Programului Tineret în Acţiune?

 

  1. Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa
  2. Acţiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat
  3. Acţiunea 3 - Tinerii în Lume
  4. Acţiunea 4 - Sisteme de Susţinere a Tinerilor
  5. Acţiunea 5 - Susţinere pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului

 

Pentru detalii despre fiecare program consultaţi www.tinact.rosecţiunea Acţiunile TiA.

 

Pentru informaţii suplimentare despre programul Tineret în Acţiune vizitaţi pagina programului şi pagina Comisiei Europene.[4] Sursa: APELUL NAŢIONAL DE PROPUNERI DE PROIECTE 2013: http://www.tinact.ro/files_docs/f-tia-1-9-1apelcandtia2013.pdf